«Du trenger en anledning til å feire.
Men den må ikke være så veldig stor»