Kjøpsvilkår
Ingvild Tennfjord
Tennis Media AS

Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av digitale kurs ved Ingvild Tennfjord, Tennis Media AS.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Tennis Media AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 920 335 802 og representeres av Ingvild Tennfjord.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].


Viktig:

Du kan stole på at Tennis Media AS sine tips til deg aldri er reklame eller gitt med skjulte bindinger.

Dette sikres ved at:
- Tennis Media AS omgås ingen importører eller produsenter privat
- Tennis Media AS betaler for reiser og studieturer
Tennis Media AS mottar ikke gaver eller spons fra aktører i vinbransjen
- Tennis Media AS får ingen fortjeneste eller godtgjørelse for anbefalinger
- Ingen konkurrerende importører og produsenter er representert i kurs, artikler, reiser eller nyhetsbrev produsert av Tennis Media AS
- Tennis Media AS tar ikke oppdrag for produsenter, regioner eller interesseorganisasjoner med kommersielle bindinger til bransjen
Tennis Media AS gir ikke individuelle vintips


Betaling:

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.


Ansvar:

Kjøper forstår at Ingvild Tennfjord, Tennis Media AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for kundenes læring. Tennis Media AS forplikter seg til å levere relevant informasjon om, og hjelp til, måloppnåelse uten at garanti er gitt.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.


Programmer:

Produktene "Dypdykk i Piemonte", "Bli kjent med sauvignon blanc", "Hva er greia med pinot noir" og "Møt dronninga chardonnay" er for deg som ønsker å lære mer om de ulike druene. Hvert kurs varer i ca 1 time og passer både både nybegynnere og viderekomne.

Ved kjøp får du tilgang til kurset du har kjøpt med tilhørende handleliste i kursportalen Kajabi. Du lager selv brukernavn og passord som du benytter deg til innlogging på siden: www.ingvildtennfjord.com/login. Ved kjøp får du tilsendt en egen e-post med bekreftelse på kjøp.

Du har tilgang til kursene du har kjøpt i tre måneder fra kjøpsdato, og kan se de så mange ganger du vil i den perioden. Etter tre måneder mister du tilgangen til kursenes innhold. 


Betingelser for bruk:

Programmene og produktene fra Tennis Media AS er i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmene, materialet eller deler av produktene på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kursene, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

Programmene og produkter som er kjøpt av kunder til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.


Konfidensialitet:

Deltagelse i programmene medfører at du vil kunne få informasjon om Tennis Media AS, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.


Utsettelse og Avlysning:

Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmene som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.


Avslutning av avtalen:

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmene og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling”.


Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.


Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.


Klager og krav:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmene, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Kontakt:

Tennis Media AS
0853 Oslo
E-post: [email protected]


Sist endret: 6.september 2023